Thursday, October 15, 2009

RAW og arbeidsflyt - Del 1. Hva er RAW, og hvorfor bruke RAW?

Dette er den første posten i en serie på tre. I denne første vil jeg konsentrere meg om RAW, hva RAW egentlig er. I de to påfølgende postene vil vi se på arbeidsflyt med utgangspunkt i RAW.

La oss begynne med litt teori:

I de fleste litt mer avanserte kameraer i dag, kan du velge mellom å bruke RAW eller JPG. Dette er to forskjellige filformater, hvor JPG er standardisert, mens RAW er propiertært. Altså et format som er unikt for den enkelte kameraemodell.

Enkelt sagt er raw ubehandlede data, mer eller mindre direkte fra kamerasensoren. Ei RAW-fil er i utgangspunktet ikke et bilde. Den lar seg altså hverken lese eller redigere av standard billedvisere eller standard billedbehandlere.

Fordi RAW-data i utgangspunktet uleselig så er det vanlig at kameraet konverterer dataene til et lesbart format, i dag vil det si JPG.

Til tross for at RAW-filer er ulesbare kan de vises i kamera. Som regel er dette løst ved at RAW-fila inneholder en liten jpg fil spesielt for dette. (Histogrammet bygger og som regel på denne innebakte JPG-fila)

Fordeler ved å bruke RAW.

Den viktigeste fordelen er at ei raw fil kan ses som et uframkalt negativ. Det er altså mulig å bestemme en rekke parametre etter at bildet er tatt. Hvittballanse kan endres, eksponering kan endres, kontrast kan endres, fargemetning kan endres, osv. Dette gir fotografen frihet til å finpusse disse billedparametrene i ettertid.

Tenk deg for eksempel hvilke fordeler dette gir ved konsertfoto. Der er lyset ofte svært uforutsigbart. Kontrasten kan være enorm, det gir ofte problemer med å treffe rett eksponering.

Alt dette er det til en viss grad mulig å oppnå ved å redigere JPG-filer, men prisen er ofte høy. Forsøk på å rette fargestikk (feil hvittballanse) fører oftest til store fargetap og fargeforstyrrelser. Mens redigering av RAW-filer er tapsfritt.

En annen viktig fordel er informasasjonsmengden som raw filer inneholder. jpg filer er 8 bits, mens raw filer som regel er 12 bits. Jeg er usikker på de nøyaktige tallene, men jeg mener at 8 bit gir 255 mulige valører av de ulike fargene. 12 bit filer derimot gir i overkant av 4000 valører.

Man kan kanskje spørre seg hva som er vitsen med 12 bit når filene må konverteres til 8 bit senere i redigeringsprosessen (når filene skal skrives ut eller vises på annen måte). Stikkordet er senere. Jo lenger man i redigeringsprosessen man beholder alle valørene, jo bedre blir sluttresultatet.

For å se hva dette innebærer kan du jo foreta et lite eksperiment. Du kan bruke øke kontrasten med levels på et kontrastfattig JPG-bilde. (Bruk av Levels minsker valørene i fila). Så kan du forsøke å minske kontrasten igjen etterpå. Du vil da se at det har gått tapt en mengde data. Lagrer du disse nedringen underveis, så har du tapt data. Bildet har da rett og slett mistet mange nyanser.

Som om ikke dette er nok så er det og en annen stor (for ikke å si gigantisk) fordel med å bruke raw format. Raw har blitt beskrevet som det digitale negativet. Det er en forenkling. Sannheten er at i motsetning til et vanlig negativ kan ei raw fil redigeres på nytt. Helt tapsfritt. Gang på gang.Dette er fordi framkalling av raw data ikke endrer den opprinnelige fila. Du redigerer egentlig ikke fila, du jobber bare med det vi kan kalle "framkallingsparametre". Endingene lagres, men de er flut reverserbare, og de får egentlig ikke virkning fær du konverterer fila til f.eks JPG

La oss si at du har konvertert et bilde, og så ser du at det inneholder for lite kontrast. Da kan du altså gå tilbake og konvertere på nytt. Tapsfritt. Enda mer opplagt blir det hvis du f.eks har croppa bildet, og så oppdager at du har kutta en albue. Har du gjort det i jpg. og ikke tatt vare på orginalen, så er det du croppa vekk tapt for evig og alltid. Med raw, kan du gå tilbake og rette feilen, med alle data intakte.

Ulemper ved bruk av RAW.


Den største ulempen har vi egentlig vært innom. Nemlig at rawdata ikke er bilde før de har blitt konvertert (framkalt). Du kan altså ikke skrive ut en raw fil direkte. Du kan heller ikke vise den på annen måte, f.eks på skjerm uten en egen billedviser eller i et konverteringsprogram. Du må altså bruke tid på å konvertere bildet, før du kan bruke det til noe fornuftig.

Den andre ulempen har med størrelsen å gjøre. RAW-filer er større enn tilsvarende jpg filer. For det første betyr det at du får plass til færre bilder på et kort. Videre betyr det at skrivehastigheten i kamera gjerne går ned, og at kamerabufferen fortere blir full. Det innebærer også at du trenger større harddisk på maskinen din. Lagring og kortplass blir stadig billigere, så det har i dag mindre betydning. Men for actionfotografer kan den nedsatte hastigheten ha betydning.

Raw stiller med andre ord større krav til utstyret om det skal fungere optimalt.

Dette med større behov for lagringsplass finnes det og botemiddel for. Det finnes nemlig et komprimert raw format DNG. Dette er en såkalt åpen standard. Adobe leverer enkelt og effektivt et konverteringsprogram som takler de fleste propiertere raw format. Men selv etter konvertering er filene fortsatt større enn vanlige jpg filer.

Den siste ulempen er at det stiller større krav til din envne til å etterbehandle bildene. Bruker du JPG i kamera så får du som regel greie bilder rett ut fra kamera. Det er bare til de mer krevende oppgavene og når du har gjort feil under opptak f.eks eksponert feil, du virkelig har nytte av det. Og det å virkelig få maks ut av ei RAW-fil er en ikke noe du lærer på en halvtime. Det krever erfaring.
Så ved de første famlende forsøk kan det godt hende at du får dårligere resutater enn du gjorde ved å bruke JPG. Men fortvil ikke, med litt trening så blir bildene bedre.

Og den følelsen av kontroll du etterhvert får. når du begynner å mestre det, den en er god belønning.

Dette var første post i en serie på to. Mens du venter, kan du lese "Eksponering - Din venn histogrammet" Det å velge konverter er kanskje og et tema som bør belyses? Ei liste over ymse gratisprogrammer finner du i posten Gratis programvare for fotografer. Vet ikke helt hvor jeg fortsetter, men planen er altså å lage en del to av denne posten, hvor jeg tar opp RAW-konvertering i praksis.


Om noe er uklart så spør. Kom og gjerne med ris eller ros. Kort sagt, bruk kommentarfeltet.

1 comment:

  1. Sånn for å ballansere min hyllest av RAW så oppfordrer jeg til å lese http://www.kenrockwell.com/tech/raw.htm

    Rockwell er ikke akkurat kjent for å være nyansert, men greit å ta med seg den vinklinga og.

    ReplyDelete