Sunday, October 18, 2009

Eksponering: Raw og histogram

Når vi fotografer med RAW så har vi i utgangspunktet litt ekstra å gå på når det gjelder å få eksponeringene til å sitte perfekt. Men ikke la deg lure til å tro at du kan slippe unna med alt, sånn er det ikke. Bruker du raw for å få bedre resultat, ikke som en redningsplanke, da bør du legge litt omtanke i eksponeringa også når du bruker RAW. .

Så også ved RAW-fotografering bør du histogrammet når du er usikker på eksponeringa. Husk "Eksponering: Din venn - histogrammet" :-) Særlig ved kritiske opptak, f.eks ved stor kontrast, eller eventuelt ved svakt lys, hvor du gjerne bør Expose (to the) Right. Da er det viktig at histogrammet ditt er til å stole på.

Det er det desverre ikke, når du bruker RAW. Ikke 100% om du ikke legger ned litt tid i det vi kan kalle kallibrering av raw-histogrammet.
Det histogrammet som vises, bygger nemlig ikke på de dataene du får i RAW-opptaket, men på ei lita JPG-fil (nærmest en thumb) som bakes inn i RAW-fila*. Om kamerainnstillingene dine er nøytrale nok, så er ikke dette et problem, men det er de sjelden. Særlig i nybegynnerkameraer (eks D40, 400D osv) er gjerne JPG innstillingene langt fra nøytrale.  Dette fordi de gjerne er optimert for å gi filer som kan skrives rett ut, uten etterbehandling. Kontrast, fargemetning og oppskarping er gjerne skrudd kraftig opp, for å oppnå dette.

I praksis betyr dette at histogrammet i kamera gjerne viser mye større kontrast enn det reelle opptaket. Lurer du på hva søren jeg babler om her?

Da vil jeg anbefale et lite eksperiment: Gjør et RAW-opptak med stor kontrast. Se på histogrammet i kamera. Legg merke til hvordan den høye kontrasten kanskje får histogrammet til å klatre både til venstre og til høyre. Så overfører du bildet til PC, åpner det i en konverter, og studerer histogrammet der. Det er store sjanser for at du nå ser et ganske forskjellig histogram. Det er dette histogrammet som er riktig, ikke det du så i kamera. Kanskje det nå ligger godt unna begge kantene, eller at det bare klatrer langs den ene. Jeg tipper du nå begynner å ane problemet vi står overfor. Men fortvil ikke, løsninga er enkel.

Det er selvfølgelig og mulig at histogrammet i konverteren er praktisk talt likt det du fikk i kamera. i så fall har jeg kasta vekk din tid. Da må jeg beklage det, men samtidig gratulere med et steike bra kamera :-)

Men til der andre som har problemer med at histogrammene ikke stemmer. Alt du behøver å gjøre er å juster litt på JPG-innstillingene i kamera. Skru ned kontrasten et hakk eller to, og gjør eksperimentet på nytt. Du vil nå oppleve at bildet som vises har mindre kontrast, mer i samsvar med det reelle opptaket.
Juster litt fram og tilbake til histogrammene i kamera og konverter samsvarer. I noen tilfeller må du og dempe fargemetninga (Saturation heter det gjerne på kameraspråk), kanskje til og med på oppskarping.

Når ting stemmer kan jeg gratulere deg også. Du har nå et kamera med et bedre kallibrert histogram :-)

Dette er tungt stoff. Det å skulle formilde det er ikke enkelt. Så gi gjerne tilbakemeldinger i kommentarfeltet, eller hak gjerne av på pollen under posten. Har du forstått det, da vet jeg at jeg har lykkes med målet mitt. Hvis du ikke forstår noe så spør. Da kan jeg kanskje skrive ting om litt. 

* Den "thumben" som jeg nevner, er bakt inn i RAW-fila for å gi visning på displayet, og for å gi oss nettopp et histogram. Uten den, så ville kamera måtte bruke tid på å generere visning hver gang vi ville se bildet. Den blir og brukt i en del billedvisningsprogammer, for å gi visning på PC etterpå. 

No comments:

Post a Comment